De Vereniging heeft als doel  het behouden en waar mogelijk verbeteren van het karakter van Bungalowpark Lanka en de directe omgeving van het park. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • de beheerder voorstellen te doen om het karakter van het park te behouden en/of te verbeteren.
  • aspecten te signaleren die een negatief effect (kunnen) hebben op het karakter van het park en de beheerder te verzoeken deze te voorkomen dan wel te verhelpen.
  • zo nodig juridische middelen in te zetten in geval van ontwikkelingen die negatief dreigen uit te pakken voor het karakter van het park of de belangen van de eigenaren.