Deze web-site is het communicatie kanaal van de leden van de "Belangenvereniging van Particuliere Eigenaren van een Recreatiewoning op Bungalowpark Lanka"

Leden dienen eerst in te loggen om de informatie op de site te kunnen raadplegen.

De Vereniging heeft als doel  het behouden en waar mogelijk verbeteren van het karakter van Bungalowpark Lanka en de directe omgeving van het park. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • de beheerder voorstellen te doen om het karakter van het park te behouden en/of te verbeteren.
  • aspecten te signaleren die een negatief effect (kunnen) hebben op het karakter van het park en de beheerder te verzoeken deze te voorkomen dan wel te verhelpen.
  • zo nodig juridische middelen in te zetten in geval van ontwikkelingen die negatief dreigen uit te pakken voor het karakter van het park of de belangen van de eigenaren.

Het bungalowpark Lanka omvat 55 recreatiewoningen en is gevestigd te Anholt 11, 7963PZ te Ruinen. 36 recreatiewoningen zijn in particulier eigendom. De resterende 19 woningen zijn eigendom van Bungalowpark Lanka B.V.

De particuliere eigenaren hebben zich verenigd in de "Belangenvereniging van Particuliere Eigenaren van een Recreatiewoning op Bungalowpark Lanka".

Alleen particuliere eigenaren van recreatiewoningen op Bungalowpark Lanka kunnen lid worden van de vereniging. Kandidaat-kopers kunnen zich tot de vereniging wenden via het contact formulier.

Verschillende particulier eigenaren verhuren hun recreatiewoning aan derden.

Bungalowpark Lanka is een bungalowpark gelegen in een natuurlijke omgeving met zo min mogelijk onnatuurlijke aanpassingen en/of invloeden. Dit karakter wordt verder getypeerd door:

  • de ligging van het park in authentiek Drents landschap, omringd door gronden met agrarische bestemming.
  • het ontbreken van niet natuurgebonden geluidsbronnen in het park, anders dan veroorzaakt door onderhoud aan het park.
  • een gegarandeerde rustige en tevens verkeersveilige omgeving voor kinderen door gemotoriseerd verkeer alleen toe te staan op vastgestelde aankomst- en vertrekdagen.
  • het ontbreken van luidruchtige of niet in de omgeving passende attracties.
  • een natuurlijke begroeiing voornamelijk bestaande uit voor het Drentse landschap karakteristieke soorten bomen, struiken, planten en bloemen.
  • woningen met bijbehorende tuinen in goede staat van onderhoud.
  • een hoge graad van privacy voor de bezoekers van de woningen op het park onder andere door een minimale afstand van twintig meter tussen de woningen en wegen en paden goed gescheiden van de tuinen.